7.jpg
  • Strzelnica ZKS Warszawa promocja non stop
Grudzień
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

NAJBLIŻSZE ZAWODY

4 grudzień (sobota) 10:00-15:00 : Zawody powszechne
6 grudzień (poniedziałek) 09:00-19:00 : Zawody powszechne dynamiczne (PIRO)
18 grudzień (sobota) 10:00-14:00 : Zawody powszechne (CP+2G)
15 styczeń (sobota) 10:00-15:00 : Zawody powszechne
  • Strzeleckie zajęcia sportowe na strzelnicy ZKS Warszawa

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

Z uwagi na sytuację występowania na terenie kraju koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Zarząd Związkowego Klubu Strzeleckiego Warszawa, zwanego dalej „Klubem”, zawiadamia o podjęciu uchwały dotyczącej ustalenia w Warszawie przy ul. Marymonckiej 42, Walnego Zebrania Członków Klubu na dzień:- 26 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 / I-szy termin /,
a w przypadku obowiązywania w tym terminie ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, na dzień:
- 30 września 2020 roku o godz. 17.00 / I-szy termin /,
a w przypadku obowiązywania w tym terminie ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, na dzień:
- 28 października 2020 roku o godz. 17.00 / I-szy termin /,
a w przypadku obowiązywania w tym terminie ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, na dzień:
- 25 listopada 2020 roku o godz. 17.00 / I-szy termin /,
a w przypadku obowiązywania w tym terminie ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, na dzień:
- 30 grudnia 2020 roku o godz. 17.00 / I-szy termin /.

W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Zarząd Klubu zawiadamia, że odpowiednio:
- 26 sierpnia 2020 roku o godz. 17:30
- 30 września 2020 roku o godz. 17.30,
- 28 października 2020 roku o godz. 17:30,
- 25 listopada 2020 roku o godz. 17:30,
- 30 grudnia 2020 roku o godz. 17:30
 w tym samym miejscu Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w drugim terminie.

Zarząd Klubu oświadcza, że informacja o aktualnym terminie Walnego Zebrania Członków Klubu zostanie ogłoszona niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego odbycie poprzez umieszczenie informacji w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.zks.waw.pl.


Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu  oraz stwierdzenie wymaganego kworum.
2.Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków Klubu /przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza /.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór komisji: skrutacyjnej, mandatowej oraz wniosków.
5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej oraz oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków Klubu.
6. Odczytanie Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za okres kadencji.
7. Przekazanie informacji o działalności Klubu po ustaniu kadencji Zarządu.
8. Odczytanie Sprawozdania finansowego za rok 2019.
9. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
10. Odczytanie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres kadencji.
11. Przedstawienie programu działania Klubu, budżetu na 2020 rok oraz planu remontowo-inwestycyjnego.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2019,
2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019,
3) zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
4) udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu  za 2019 rok,
5) zatwierdzenia Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2019,
6) zatwierdzenia programu działania oraz budżetu Klubu na rok 2020,
7) zatwierdzenia planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2020,
8) określenia liczby członków Zarządu Klubu,
9) określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,
10) określenia liczby członków Sądu Koleżeńskiego.
13. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzenie wyborów:
1) członków Zarządu Klubu,
2) członków Komisji Rewizyjnej,
3) członków Sądu Koleżeńskiego.
14. Informacje z działalności sportowej sekcji wyczynowej Klubu oraz sekcji działających w Klubie za lata 2017-2019, informacja Kolegium Sędziów oraz ich plany na rok 2020.
15. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków w trakcie zebrania. Dyskusja i podjęcie stosownych uchwał.
16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 17. Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu celem wyboru Prezesa.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.


Prezes Zarządu ZKS

Eugeniusz Bednarz

Oryginalny dokument można pobrać tutaj.

GODZINY OTWARCIA STRZELNICY
Poniedziałek 9-19
Wtorek 9-19
Środa 9-19
Czwartek 9-19
Piątek 9-19
Sobota 9-19
Niedziela 9-19

Osie czarnoprochowe dostępne w godzinach:

Poniedziałek - Czwartek  9-14
Piątek - Niedziela  9-19

Zapraszamy, Marymoncka 42 Warszawa

Harmonogram stałych rezerwacji poszczególnych osi na strzelnicy ZKS znajduje się w dyżurce Klubu.

Biuro Klubu jest czynne:
poniedziałek-piątek 9-17, oraz w dniach gdy odbywają się zawody

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2022 R.

REGULAMIN STRZELNICY ZKS Warszawa

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTW W STRZELECTWIE SPORTOWYM

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STRZELCÓW CP

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH