• Strzelnica ZKS Warszawa promocja non stop
 • Wspieramy WOŚP
Styczeń
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

NAJBLIŻSZE ZAWODY

29 styczeń (sobota) 10:00-14:00 : Zawody powszechne (CP+SI+AA) + Zakończenie sezonu 2021
5 luty (sobota) 10:00-15:00 : Zawody powszechne
7 luty (poniedziałek) 09:00-19:00 : Zawody powszechne dynamiczne (PIRO)
19 luty (sobota) 10:00-14:00 : Zawody powszechne (CP+2G)
 • Strzeleckie zajęcia sportowe na strzelnicy ZKS Warszawa

Warszawa, dnia 17.03.2010 r.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego !

Zarząd Związkowego Klubu Strzeleckiego zawiadamia o podjęciu uchwały dotyczącej zwołania na dzień 10 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 (I-szy termin) w Warszawie przy ul. Marymonckiej 42 (sala wykładowa) Walnego Zebrania Członków Klubu.

W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Zarząd Klubu zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2010 r. o godz. 10.30 (II-gi termin), w tym samym miejscu odbędzie się Walne Zebranie Członków ZKS.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium WZ (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, protokolanta).
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ZKS w dniu 28.11.2009 r.
 5. Wybór komisji: skrutacyjnej, mandatowej oraz wniosków i uchwał.
 6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej oraz oświadczenie Przewodniczącego Zebrania o zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów Klubu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2009.
 13. Przedstawienie programu działania Klubu, oraz zatwierdzenie budżetu na 2010 rok.
 14. Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Uchwalenie liczby członków organów Klubu.
 16. Zgłoszenie kandydatur do organów Klubu (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego).
 17. Omówienie postanowienia KRS o rejestracji statutu (uchwały WZ z 16.05.2009 i 28.11.2009).
 18. Korekta uchwały o wniesieniu wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów powołanej spółki z o.o.
 19. Przeprowadzenie wyborów do organów Klubu.
 20. Wolne wnioski, rozpatrzenie spraw wniesionych pod obrady.
 21. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów organów Klubu.
 22. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór organów Klubu.
 23. Zakończenie obrad.Zarząd ZKS

 

GODZINY OTWARCIA STRZELNICY
Poniedziałek 9-19
Wtorek 9-19
Środa 9-19
Czwartek 9-19
Piątek 9-19
Sobota 9-19
Niedziela 9-19

Osie czarnoprochowe dostępne w godzinach:

Poniedziałek - Czwartek  9-14
Piątek - Niedziela  9-19

Zapraszamy, Marymoncka 42 Warszawa

Harmonogram stałych rezerwacji poszczególnych osi na strzelnicy ZKS znajduje się w dyżurce Klubu.

Biuro Klubu jest czynne:
poniedziałek-piątek 9-17, oraz w dniach gdy odbywają się zawody

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2022 R.

REGULAMIN STRZELNICY ZKS Warszawa

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTW W STRZELECTWIE SPORTOWYM

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STRZELCÓW CP

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH