Test FBI

 

Regulamin zawodów

 

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA

1.1. Podczas przebywania zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana i schowana do kabury, lub do pudełka, pistolety muszą mieć wyjęty magazynek.

1.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy; wyjątkiem od tej zasady są wyznaczone i wyraźnie oznaczone obszary, zwane „strefami bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.

1.3. Do „stref bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki; dotyczy to również amunicji ćwiczebnej oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza strefą bezpieczeństwa, na przykład w torbie.

1.4. Na osi dynamicznej poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia.

1.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.

1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.

1.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym; za kierunek bezpieczny przyjmuje się obszar głównego kulochwytu strzelnicy. Wylot lufy w żadnym wypadku nie może być skierowany ponad kulochwyt.

1.8. Naruszenie zasad z punktów 1.1-1.3  i  1.5-1.7  jest karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.

1.9. Wszystkie osoby przebywające na osi dynamicznej są obowiązane nosić okulary ochronne. W pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

2.1. Dopuszcza się stosowanie broni i  amunicji spełniających wymagania klasy Pistolet Standard lub Pistolet Fabryczny IPSC, Fabryczny Rewolwer Obronny IDPA, oraz akcesoriów (kabury, ładownice, pasy) spełniających wymagania przepisów IDPA.

2.2. Ubranie musi całkowicie zakrywać broń i amunicję w postawie z rękoma podniesionymi do poziomu.

 

KOMENDY SĘDZIOWSKIE

3.1. „Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń, wkłada ją do kabury i przyjmuje postawę „gotów”.

3.2. „Czy jesteś gotów?” - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje, jeśli nie jest gotów melduje „nie” i ma 30 sekund na zameldowanie „gotów”, jeśli nie zamelduje gotowości sędzia podaje komendę „Uwaga!”

3.3. „Uwaga!” - po komendzie zawodnicy muszą pozostawać w bezruchu, w czasie od jednej do trzech sekund po komendzie „Uwaga!” sędzia musi podać timerem sygnał startowy.

3.4. „Sygnał startowy biiii” - po tym sygnale zawodnicy mogą wyjąć broń i rozpocząć strzelanie.

3.5. „Kabura” – zawodnik zabezpiecza broń i chowa broń do kabury.

3.6. „Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń” - zawodnik rozładowuje broń i pokazuje sędziemu do inspekcji.

3.7. „Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - zawodnik oddaje strzał kontrolny i chowa broń do kabury. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze stanowiska.

 

PROCEDURA  STRZELANIA

4.1. Cel: 1x tarcza QIT-99 Silhouette. Rm 50 strzałów. 1 trafienie = 1 punkt.

[Dla wiadomości zawodników. Wg wymagań FBI 48 pkt (80%) = zaliczenie dla funkcjonariusza; 54 pkt (90%) = zaliczenie dla instruktora.]

 

4.2. We wszystkich zadaniach start z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem. Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce swobodnie wzdłuż tułowia lub z dłońmi skrzyżowanymi na wysokości krocza. Tylko w zadaniu 1 strzelnie jedną ręką, w pozostałych dowolnie.

 

4.3. ZADANIA

ZADANIE 1. 3 yardy (2,74 m) 6 – strzałów

A. 3 st. tylko ręka wiodąca, przełożenie, 3 st. tylko ręka wspomagająca / 6 sek. – z kabury

 

ZADANIE 2. 5 yardów (4,57 m) 12 – strzałów

A. 3 st. / 3 sek. – z kabury

B. 3 st. / 2 sek. – z dolnej gotowości

C. 6 st. / 4 sek. – z dolnej gotowości

 

ZADANIE 3. 7 yardów (6,40 m) 18 – strzałów

A. 5 st. / 5 sek. – z kabury

B. 4 st., wymiana magazynka w rozładowanej broni, 4 st. / 8 sek. – z dolnej gotowości

C. 5 st. / 4 sek. – z dolnej gotowości

 

ZADANIE 4. 15 yardów (13,72 m) 6 – strzałów

A. 3 st. / 6 sek. – z kabury

B. 3 st. / 5 sek. – z dolnej gotowości

 

ZADANIE 5. 25 yardów (22.86 m) 8 – strzałów

A. 4 st. Stojąc, klęknięcie, 4 st. / 20 sek. – z kabury

 

4.4. Kary.

Strzał poza limitem czasu – minus jeden punkt.

Strzał ponad liczbę wyznaczoną w opisie – minus jeden punkt.

Ww kary nie sumują się.

Błąd proceduralny – minus trzy punkty.

 

WYNIKI  ZAWODÓW

5.1 Wynikiem końcowym zawodnika, jest suma zdobytych punktów, pomniejszona o ewentualne kary.

5.2. Jeśli na miejscach 1 – 6 zawodnicy będą mieli równe wyniki, zarządzana jest dogrywka.

5.3. Dogrywką jest zadanie 3C, strzelane nie w limicie czasu, ale z pomiarem czasu strzelania.

5.4. W dogrywce zawodnicy klasyfikowani są wg większej liczby trafień, jeśli uzyskają taką samą liczbę trafień, to według krótszego czasu strzelania.

5.5. Począwszy od miejsca siódmego zawodnicy z równymi wynikami zajmują tę samą pozycję, z zachowaniem przerwy w numeracji miejsc odpowiadającej liczbie strzelców z równymi wynikami na tej samej pozycji.

5.6. Wszelkie awarie broni i amunicji nie uprawniają zawodnika do powtórnego strzelania. Awarie zawodnik usuwa sam, zachowując warunki bezpieczeństwa, po usunięciu awarii zawodnik może kontynuować wykonywanie rozpoczętego zadania. Na usunięcie awarii broni podczas przebiegu, zawodnik ma 1 minutę.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

6. Kwestie nie opisane w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów, mając na względzie w szczególności bezpieczeństwo zawodników i innych osób obecnych na strzelnicy, oraz przepisy stosowane w strzelectwie dynamicznym.

7. Ochrona danych osobowych
Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.