Regulamin zawodów strzeleckich
IPSC Action Air

1.  Cel zawodów: Umożliwienie współzawodnictwa z broni krótkiej ASG oraz popularyzacja sportu strzelectwa dynamicznego.
2.  Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów w trakcie zawodów powszechnych – czarny proch, w godzinach 10:00 – 14:00
3.  Rejestracja: w dniu zawodów w 2 turach: godz.10:00 oraz godz.12:00
4.  Minimalna ilość strzałów: około 50
5.  Ilość torów: 3 – 4 (może zostać zwiększona w przypadku zawodów rangi L2 lub L3)
6.  Klasy sprzętowe: Standard, Open.
7.  Kategorie : Regular, wyróżnienia dla Junior, Lady, Kids (w zależności od liczby zarejestrowanych zawodników, zgodnie z przepisami IPSC dla danego poziomu zawodów)
8.  Uczestnictwo: w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby znające przepisy IPSC Action Air, z wyjątkiem zawodów L 2 oraz L 3 w których wymagana jest przynależność do regionu IPSC.
9.  Opis Konkurencji: Konkurencja według przepisów IPSC Action Air.
10. Klasyfikacja: Indywidualna po każdych zawodach oraz ranking roczny. Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
11. Organizator zawodów ; ZKS Warszawa ul.Marymoncka 42 , tel. 022 834 41 08
12. Ochrona danych osobowych
Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.