Regulamin zawodów Strzelba IPSC

 

1. CEL ZAWODÓW        

a) doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej
b) popularyzacja strzelectwa
c) integracja członków ZKS Warszawa i środowiska strzeleckiego.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Strzelecki ZKS Warszawa
Adres: ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
Telefon: +48 (22) 834 41 08
Strona internetowa: http://www.zks.waw.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW          

Zgodnie z kalendarzem zawodów Stowarzyszenia Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, na strzelnicy ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

4. PROGRAM ZAWODÓW

Zawody rozgrywają się od godziny 10:00 do 14:00.
Zawodnicy startują w kolejności przybycia na tor, jednakże zgodnie z czasem na zakupionej metryczce. Sędzia przyjmuje ostatnią metryczkę od Zawodników, o godzinie 13:00.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie pre-matchu w dniu poprzedzającym zawody główne. Pre-match jest rozgrywany od godziny 17:00 do 19:00.

5. UCZESTNICTWO

Zawodnicy znający przepisy Strzelba IPSC. Klub nie udostępnia broni obiektowej. Nie jest wymagana przynależność do regionu IPSC.

6. KLASYFIKACJA

Indywidualna po każdych zawodach oraz roczny ranking dla danego roku kalendarzowego.
Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
W przypadku remisu wyżej zostaje sklasyfikowany zawodnik, który więcej razy uzyskał wyższy wynik na zawodach, na których startowali obaj zawodnicy. W wypadku dalszego remisu rozstrzygające będą wyniki zawodów niezaliczanych do rankingu na identycznych zasadach jak powyższe.

7. NAGRODY   

Nagrody przyznawane są po zamknięciu rankingu rocznego.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3 wręczone będą puchary i upominki.

8. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnicy rejestrują się do zawodów kupując metryczkę strzelecką w kasie Klubu.
Sprzedaż rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy tygodnia w którym rozgrywane są zawody i kończy w dniu zawodów o godzinie 13:00. Łączna ilość metryczek jest ograniczona, a o ilości decyduje Kierownik Zawodów.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

Zgodnie z cennikiem zawodów

10. SPRAWY RÓŻNE

Zawody według przepisów Strzelba Dynamiczna IPSC.
Poziom zawodów: Level 1
Klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard oraz Open.
Minimalna łączna ilość strzałów: około 40
Amunicja: śrut, maksymalny rozmiar śrucin: 3
Kąty bezpieczeństwa: Górny kąt bezpieczeństwa ograniczony do górnej krawędzi przechwytywacza.

11. Ochrona danych osobowych

Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.