Regulamin zawodów strzeleckich "IPSC Mini Rifle Level 1"

1. Cel zawodów: Umożliwienie współzawodnictwa z broni długiej strzelcom dynamicznym oraz popularyzacja sportu strzelectwa dynamicznego
2. Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów w trakcie zawodów o Puchar Prezesa ZKS, w godzinach 10:00-14:00
3. Rejestracja: W dniu zawodów, do godziny 13:00
4. Minimalna ilość strzałów: około 80
5. Klasy sprzętowe: Standard i Open
6. Kategorie: Regular
7. Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające patent strzelecki lub licencję PZSS lub wpisane na listę zawodników IPSC dowolnego regionu
8. Opis konkurencji: Konkurencja według przepisów IPSC Mini-Rifle.
9. Klasyfikacja: Indywidualna po każdych zawodach oraz ranking roczny. Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
10. Organizator zawodów: ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, tel. 022 834 41 08.
11. Ochrona danych osobowych
Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.