Regulamin zawodów 2 GUN

1. CEL ZAWODÓW
a. doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej.
b. popularyzacja strzelectwa.
c. integracja członków ZKS Warszawa i środowiska strzeleckiego.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelecki ZKS Warszawa
Adres: ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
Telefon: +48 (22) 834 41 08
Strona internetowa: http://www.zks.waw.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zgodnie z kalendarzem zawodów Stowarzyszenia Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, na strzelnicy ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa.
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody rozgrywają się od godziny 10:00 do 14:00.
Zawodnicy startują w kolejności przybycia na tor, zgodnie z czasem startu, zapisanym na metryczce.
Ilość metryczek w dniu zawodów ograniczona jest 30 sztuk (+5 dla sędziów i obsługi).
W przypadku szybszego przebiegu zawodów, na wniosek głównego sędziego istnieje możliwość zwiększenia ilości sprzedawanych metryczek.
Sędzia przyjmuje ostatnią metryczkę od Zawodników, o godzinie 13:00.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie pre-matchu w dniu poprzedzającym zawody główne.
Pre-match jest rozgrywany dzień wcześniej od godziny 15:00 do 19:00.
5. UCZESTNICTWO
Zawodnicy znający przepisy Liga Sportera, posiadający własną broń. Klub nie udostępnia broni obiektowej.
6. KLASYFIKACJA
Indywidualna po każdych zawodach oraz roczny ranking dla danego roku kalendarzowego.
Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
W przypadku remisu wyżej zostaje sklasyfikowany zawodnik, który więcej razy uzyskał wyższy wynik na zawodach, na których startowali obaj zawodnicy.
W wypadku dalszego remisu rozstrzygające będą wyniki zawodów niezaliczanych do rankingu na identycznych zasadach jak powyższe.
Zawody w danej klasie zostaną uznane do rankingu, gdy wystartuje przynajmniej 4 zawodników w danej klasie.
7. NAGRODY
Nagrody przyznawane są po zamknięciu rankingu rocznego.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3 wręczone będą puchary i upominki.
8. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy rejestrują się do zawodów kupując metryczkę strzelecką w kasie Klubu.
Sprzedaż rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy tygodnia w którym rozgrywane są zawody i kończy po osiągnięciu limitu.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Zgodnie z cennikiem zawodów
10. SPRAWY RÓŻNE
a. Zawody według przepisów Liga Sportera /różnica w klasach sprzętowych oraz możliwość innego niż SSB stanu broni w pozycji startowej/
b. Poziom zawodów: Level 1
c. ilość torów: dwa lub więcej
d. Klasy sprzętowe: Standard, Open
e. Minimalna łączna ilość strzałów: około 50
f. Amunicja: śrut, maksymalny rozmiar śrucin: 3; pistolet: amunicja centralnego zapłonu o kalibrze przynajmniej 9mm
g. Kąty bezpieczeństwa: górny kąt bezpieczeństwa ograniczony do dolnej krawędzi przechwytywacza
h. Dopuszcza się pozycję startową z bronią "pustą" (tzn. bez podpiętego magazynka w przypadku broni długiej bez amunicji w i na strzelbie)
11. KLASY SPRZĘTOWE
a. Klasa standard:
i. pistolet - mechaniczne przyrządy celownicze. Zakaz montażu "półek"
ii. strzelba - powtarzalne strzelby wyposażone tylko mechaniczne przyrządy celownicze bez portingu lufy i kompensatora.
b. Klasa open:
i. pistolet - dowolna konfiguracja
ii. strzelba - dowolna konfiguracja

12. Ochrona danych osobowych

Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.