REGULAMIN

otwartych zawodów strzeleckich

Pistolet Mix i Karabin Mix

 

1. Cel zawodów: umożliwienie członkom klubu ZKS Warszawa współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz Gości ZKS Warszawa.

2. Termin zawodów: zgodnie z kalendarzem zawodów o Puchar Prezesa ZKS.

Konkurencje :

1.Pistolet MIX

Przebieg konkurencji jak w strzelaniach indywidualnych

Zespół składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny

Zawodnicy z jednego zespołu startują w tej samej zmianie na stanowiskach obok siebie

1.1 Pistolet sportowy klasa popularna - Psp10,
• odległość 25 m,
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2
• nabój .22lr lub .22short,
• 5 strzałów próbnych, czas 5 min.,
• 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.
Kwalifikacje:

Oboje zawodników strzelają tą samą konkurencję

O miejscu zespołu decyduje suma punktów uzyskanych przez dwoje zawodników.

W przypadku równego wyniku o miejscu decyduje suma wewnętrznych dziesiątek.

2. Karabin MIX

Przebieg konkurencji jak w strzelaniach indywidualnych

Zespół składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny

Zawodnicy z jednego zespołu startują w tej samej zmianie na stanowiskach obok siebie

1.1  Karabin dowolny - Kdw10
• pozycja leżąc,
• odległość 50 m,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• nabój .22lr lub .22short,
• 8 min. czas przygotowawczy i strzały próbne
• 10 strzałów ocenianych, czas: 10 min.

Kwalifikacje:

O miejscu zespołu decyduje suma punktów uzyskanych przez dwoje zawodników.

W przypadku równego wyniku o miejscu decyduje suma wewnętrznych dziesiątek.