REGULAMIN zawodów strzeleckich "Strzelba dynamiczna" 10 strzałów

1. Cel zawodów: doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa oraz integracja członków ZKS Warszawa i środowiska strzeleckiego.

2. Terminy zawodów: konkurencja rozgrywana będzie w piątek przed zawodami czarnoprochowymi. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu zawodów w poszczególnych miesiącach z
przyczyn obiektywnych. Informacja o zmianie publikowana będzie na oficjalnej stronie www ZKS (www.zks.waw.pl).

3. ​ Opis konkurencji: Start przy stanowisku strzeleckim, postawa swobodna stojąc, strzelba oraz dziesięć naboi leży na stoliku. Przed stanowiskiem strzeleckim ustawiony jest stojak z sześcioma metalowymi celami reaktywnymi w odległości 15m. Pięć z nich to cele do ostrzelania, szósty to cel "nie strzelać" (no-shoot). Po dźwiękowym sygnale startowym zawodnik ładuje broń pięcioma nabojami (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), ostrzeliwuje cele na stelażu, po pięciu strzałach zawodnik ładuje broń kolejnymi pięcioma nabojami, a sędzia w tym czasie resetuje (zdalnie) cele, po czym zawodnik ponownie ostrzeliwuje cele na stojaku. Nabojów nie wolno ładować bezpośrednio do komory nabojowej - wszystkie muszą zostać załadowane do magazynka. Do ostrzeliwania celów można użyć wyłącznie śrutu, breneka oraz loftki są zabronione, strzelby półautomatyczne są  dopuszczone.

Punktacja: przewrócony cel przeznaczony do ostrzelania: 5 punktów; cel do ostrzelania nie przewrócony bądź przewrócony cel "nie strzelać": -10 punktów; wynikiem zawodów jest factor, czyli suma uzyskanych punktów podzielona przez czas przebiegu w sekundach. Do rankingu rocznego sumowane są punkty procentowe względem zwycięzcy danych zawodów.

Kary: za wykroczenie nie stanowiące zagrożenia warunkom bezpieczeństwa – kara proceduralna (-10 punktów), za przekroczenia warunków bezpieczeństwa – dyskwalifikacja.

Klasyfikacja zawodników w kolejności uzyskanego factora - od najwyższego do najniższego.

4. Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów do godz. 18:00 (maksymalnie 100 metryczek)

5. Klasyfikacja i ranking: na końcową klasyfikację (po ostatnich zawodach grudniowych) składa się suma punktów (procentów do najlepszego wyniku danych zawodów) z pięciu najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika w ciągu roku. Ostatnie zawody w grudniu kończą całoroczny cykl zawodów. Rozdanie nagród, dyplomów i pucharów odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku.

6. W ramach rankingu nagrody: sześciu najlepszych strzelców w rankingu otrzyma dyplomy. Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3, wręczone będą puchary i upominki.

7. Organizator zawodów:

ZKS Warszawa - Warszawa, ul. Marymoncka 42 tel. 022 834 41 08

Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS

8. Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): startowe w zawodach dynamicznych

9. Rozpoczęcie zawodów o godz. 15:00 10. Zawody trwają do godz. 19:00