REGULAMIN
otwartych zawodów strzeleckich
o Puchar Prezesa Związkowego Klubu Strzeleckiego

1.             Cel zawodów: doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa oraz integracja środowiska strzeleckiego.

2.             Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów.

3.             Konkurencje:

3.1   Pistolet sportowy, boczny zapłon
·         odległość 25m
·         tarcza 20/50 zgodna z przepisami ISSF,
·         5 strzałów próbnych, czas 5 minut
·         dwie serie po 10 strzałów ocenianych, czas 10 minut każda seria
·         do magazynka można ładować po 5 naboi
·         broń krótka bocznego zapłonu o kalibrze 22 LR (lub 22 Short)
·         dopuszczalne strzelanie z obu rąk

3.2    Pistolet sportowy, centralny zapłon
·         odległość 25m
·         tarcza 20/50 zgodna z przepisami ISSF,
·         5 strzałów próbnych, czas 5 minut
·         dwie serie po 10 strzałów ocenianych, czas 10 minut każda seria
·         do magazynka można ładować po 5 naboi
·         broń krótka centralnego zapłonu o kalibrze od 7,62 do 11,43 mm
·         dopuszczone jest strzelanie z obu rąk

3.3          Strzelanie z broni czarnoprochowej ładowanej odprzodowo:
·         konkurencja określona odrębnym regulaminem.

4.             Zgłoszenia zawodników do startu w dniu zawodów do godz. 13:00

5.             Po V edycji Pucharu ZKS rozgrywany jest finał.

5.1 Do finału kwalifikuje się 10 zawodników z najlepszymi wynikami z każdej konkurencji. W przypadku równej liczby zdobytych punktów, rozgrywana jest dogrywka pomiędzy zawodnikami o wejście do finału.

5.2 Finaliści oddają 5 strzałów próbnych i strzały oceniane. Po komendzie "Start" zawodnicy mają 75 sekund na oddanie strzału finałowego. Po każdym strzale finałowym, zawodnik z najgorszym wynikiem odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku identycznego rezultatu, następuje dogrywka aż do rozstrzygnięcia. W finale Pucharu ZKS obowiązuje sportowa pozycja strzelecka (strzelanie z jednej ręki).

6.             Klasyfikacja Pucharu: prowadzona jest odrębna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich.

Reklamacje przyjmowane są natychmiast po ukazaniu się wyników na stronie ZKS.WAW.PL, najpóźniej zaś do poniedziałku bezpośrednio po zawodach do godziny 17-tej;

Do rankingu brane są trzy najlepsze wyniki z poszczególnych rund.

Do finału Pucharu kwalifikuje się 10 zawodników z najlepszymi wynikami z trzech edycji w każdej konkurencji. W przypadku równej liczby zdobytych punktów, rozgrywana jest dogrywka pomiędzy zawodnikami o wejście do finału.

7.             W zakresie zachowania zawodników stosowane są przepisy ISSF z następującymi zmianami:
·         zawodnik, który odda strzał przed komendą START podlega bezwzględnej dyskwalifikacji;
·         brak wskaźnika bezpieczeństwa uniemożliwia udział w zawodach ( Klub wypożycza tymczasowy wskaźnik zawodnikom, po wniesieniu wpłaty na cele statutowe w wysokości 10 PLN (dziesięć złotych 00 groszy);

8.         Organizator zawodów:

ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 tel. 022 834 41 08

Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS

9.         Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje):

Pistolet sportowy, boczny zapłon – według cennika
Pistolet sportowy, centralny zapłon – według cennika
Strzelanie z broni czarnoprochowej -  według cennika

10.         Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00,

11.         Zawody trwają do godz. 14:00