Regulamin otwartych zawodów strzeleckich 
Konkurencja "Karabin historyczny 5z8"
1. Cel
Umożliwienie współzawodnictwa strzeleckiego z historycznej broni długiej członkom ZKS Warszawa i innym strzelcom oraz popularyzacja strzelectwa z takiej broni.


2. Terminy
Zgodnie z kalendarzem zawodów o Puchar Prezesa ZKS. W przypadku zmiany terminu informacje szczegółowe będą zamieszczane na stronie internetowej ZKS Warszawa przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów.


3. Klasyfikacja i ranking
Podczas każdych zawodów obowiązuje klasyfikacja indywidualna.


Reklamacje przyjmowane są natychmiast po ukazaniu się wyników na stronie ZKS.WAW.PL, najpóźniej zaś do poniedziałku bezpośrednio po zawodach do godziny 17-tej;

Na końcowy ranking roczny składa się suma 3 najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika w ciągu wszystkich jego startów podczas całego sezonu.

4. Uczestnicy
Strzelcy (sportowcy, rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni) posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe, a ponadto znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią historyczną oraz regulamin strzelnicy ZKS Warszawa.


5. Broń i amunicja
• W pełni sprawny technicznie oryginalny karabin centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 12 mm, o energii wylotowej pocisku poniżej 3600 J, z zamkiem wyprodukowanym przed 1960 r. 
• Przyrządy celownicze – oryginalne niemodyfikowane, mechaniczne (otwarte). 
• Niedopuszczalne są muszki tunelowe, celowniki optyczne (lunety) i optoelektroniczne (kolimatory, noktowizory). 
• Nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni. 
• Dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej. 
• Niedozwolone jest używanie amunicji podkalibrowej, wybuchowej, smugowej, z rdzeniem stalowym bądź wolframowym, oraz zapalającej; użycie takiej amunicji powoduje natychmiastową dyskwalifikację. 
• Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy są zobowiązani poddać broń oględzinom pod względem zgodności z regulaminem zawodów oraz jej stanu technicznego. Oględzin dokonuje wyznaczony sędzia, który oznacza zatwierdzoną broń. 
• Na metryczce startowej zawodnik podaje model, kaliber i rocznik broni, z której będzie strzelał. 
• Po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe.


6. Opis konkurencji
• Postawa strzelecka: siedząca za stołem. Karabin podparty w jednym miejscu w jego przedniej części bipodem, workiem strzeleckim lub kozłem. Kolba broni nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych do niej elementów bądź podpór zewnętrznych; dopuszczone jest jedynie podparcie jej dłonią bez rękawicy. 
• Czas przygotowawczy wynosi 5 minut. 
• Strzelanie na dystansie 50 m do przeskalowanych proporcjonalnie w dół tarcz karabinowych ISSF 300 m – w czasie 10 minut w jednej serii 8 strzałów — po 2 do każdej z 4 tarcz. 
• Ocenionych będzie 5 najlepszych przestrzelin. 
• Konkurencję rozpoczyna komenda "Start", a kończy komenda "Stop". 
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka lub bezpośrednio do komory nabojowej. 
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa. 
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione. 
• Ocena tarcz: wg zasad ISSF.


7. Nagrody

• Jeśli w rankingu rocznym klasyfikowanych będzie co najmniej 20 zawodników z licencją PZSS to po zakończeniu sezonu strzelcy od I do III miejsca otrzymają dyplomy i puchary, a strzelcy od IV do VI miejsca — dyplomy.

• Rozdanie nagród odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku.

• Nagrody nieodebrane w czasie ceremonii zamknięcia rankingu mogą być odebrane w Klubie nie później niż 30 dni po ich przyznaniu.

8. W zakresie zachowania zawodników stosowane są przepisy ISSF z następującymi zmianami:

8.1       zawodnik, który odda strzał przed komendą START podlega bezwzględnej dyskwalifikacji;

8.2       brak wskaźnika bezpieczeństwa uniemożliwia udział w zawodach ( Klub wypożycza tymczasowy wskaźnik zawodnikom, po wniesieniu wpłaty na cele statutowe w wysokości 10 PLN (dziesięć złotych 00 groszy);

9. Opłaty startowe za udział w zawodach
• Zgodne z aktualnym cennikiem ZKS Warszawa.


10. Zgłoszenia i czas trwania
• Zawody trwają od godz. 10.00 do 14.00. 
Zgłoszenia zawodników do startu w dniu zawodów do godz. 13.00.

11. Miejsce i organizator
ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa 
tel. +4822 834 41 08 
http://www.zks.waw.pl

12. Obsługa zawodów
Zawody prowadzą sędziowie ZKS Warszawa.