Regulamin zawodów strzeleckich
IPSC Action Air

 

1. Cel zawodów : Umożliwienie współzawodnictwa z broni krótkiej ASG oraz popularyzacja sportu strzelectwa dynamicznego .
2. Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów w trakcie zawodów powszechnych – czarny proch , w godzinach 10:00 – 14:00
3. Rejestracja : w dniu zawodów w 2 turach : godz.10:00 oraz godz.12:00
4. Minimalna ilość strzałów : około 50
5. Ilość torów : 3 – 4( może zostać zwiększona w przypadku zawodów rangi L2 lub L3 )
6. Klasy sprzętowe : Standard , Open .
7. Kategorie : Regular , wyróżnienia dla Junior , Lady , Kids ( w zależności od liczby zarejestrowanych zawodników , zgodnie z przepisami IPSC dla danego poziomu zawodów )
8. Uczestnictwo : w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby znające przepisy IPSC Action Air , z wyjątkiem zawodów L 2 oraz L 3 w których wymagana jest przynależność do regionu IPSC .
9. Opis Konkurencji : Konkurencja według przepisów IPSC Action Air .
10. Klasyfikacja : Indywidualna po każdych zawodach oraz ranking roczny . Wynik rankingu rocznego obliczany metodą 50% + 1 ze wszystkich rozegranych zawodów w roku . W przypadku nieparzystej ilości zawodów wynik rankingu rocznego to 50% + 1 + zaokrąglenie do parzystej , np. ilość rozegranych zawodów-5 , do rankingu rocznego liczone 2,5 +1+zaokrąglenie do parzystej, czyli 4 najlepsze wyniki liczą się w rankingu rocznym .
11. Organizator zawodów ; ZKS Warszawa ul.Marymoncka 42 , tel. 022 834 41 08