Regulamin zawodów strzeleckich "IPSC Mini Rifle Level 1"

1. Cel zawodów: Umożliwienie współzawodnictwa z broni długiej strzelcom dynamicznym oraz popularyzacja sportu strzelectwa dynamicznego

2. Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów w trakcie zawodów o Puchar Prezesa ZKS, w godzinach 10:00-14:00

3. Rejestracja: W dniu zawodów, do godziny 13:00

4. Minimalna ilość strzałów: około 80

5. Klasy sprzętowe: Standard i Open

6. Kategorie: Regular

7. Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające patent strzelecki lub licencję PZSS lub wpisane na listę zawodników IPSC dowolnego regionu

8. Opis konkurencji: Konkurencja według przepisów IPSC Mini-Rifle.

9. Klasyfikacja: Indywidualna po każdych zawodach oraz ranking roczny. Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.

10. Organizator zawodów: ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, tel. 022 834 41 08.