Regulamin zawodów z broni długiej

Zawody z broni długiej organizowane są każdego roku sezonowo, w okresie od kwietnia do września. Odbywają się poza strzelnicą ZKS, która nie posiada warunków do organizowania tego typu zawodów.

1. Cel zawodów: umożliwienie członkom klubu ZKS Warszawa współzawodnictwa w zakresie strzelania z karabinów centralnego zapłonu oraz strzelania do rzutków. Popularyzacja tego rodzaju dyscyplin wśród członków Klubu.

2. Termin zawodów: od miesiąca kwietnia do września każdego roku. Dokładne terminy zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów na stronie ZKS Warszawa (www.zks.waw.pl).

3. Konkurencje:

3.1. Karabin sportowy centralnego zapłonu

Do konkurencji karabinu sportowego centralnego zapłonu może być wykorzystany dowolny karabin centralnego zapłonu. Karabin musi być wyposażony w otwarte przyrządy celownicze lub przeziernik. Niedopuszczalne są celowniki kolimatorowe, lunety lub inne celowniki optyczne. Możliwe jest podparcie karabinu w jego przedniej części pomiędzy kabłąkiem spustowym a końcem lufy przy użyciu integralnego dwójnogu, worka, lub innej podpórki będącej wyposażeniem stanowiska strzeleckiego strzelnicy. Kolba nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych elementów, jak i innych podpór zewnętrznych (np. worek) - dopuszczone jest jedynie podparcie kolby gołą dłonią. Strzelanie odbywa się z pozycji siedzącej, pięć strzałów próbnych w czasie 5 minut i 10 ocenianych w czasie 10 minut, do tarczy pierścieniowej do strzelań karabinowych na 100 m .

3.2. Karabin snajperski centralnego zapłonu

Do konkurencji karabinu snajperskiego centralnego zapłonu może być wykorzystany dowolny karabin centralnego zapłonu. Karabin musi być wyposażony w lunetę, lub inny celownik optyczny. Dopuszcza się celowniki kolimatorowe. Możliwe jest podparcie karabinu w jego przedniej części pomiędzy kabłąkiem spustowym a końcem lufy przy użyciu integralnego dwójnogu, worka, lub innej podpórki będącej wyposażeniem stanowiska strzeleckiego strzelnicy. Kolba nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych elementów, jak i innych podpór zewnętrznych (np. worek) - dopuszczone jest jedynie podparcie kolby gołą dłonią. Strzelanie odbywa się z pozycji siedzącej, pięć strzałów próbnych w czasie 5 minut i 10 ocenianych w czasie 10 minut, do pomniejszonej tarczy oddalonej o 100m.

3.3. Strzelanie do rzutków z broni śrutowej

Do konkurencji strzelania do rzutków może być użyta dowolna strzelba śrutowa na nabój scalony. Dopuszcza się strzelby samopowtarzalne. Strzelba bez względu na system, może być załadowana wyłącznie dwoma nabojami. Strzelanie odbywa się w pozycji stojąc, do rzutków w systemie "Trap". Dopuszczalne są 3 rzutki próbne, oraz 10 ocenianych. Trafienie rzutka pierwszym strzałem – 10 punktów, drugim - 5 punktów. Rzutek podawany jest po komendzie zawodnika "DAJ" z maszyny pływającej w dwóch płaszczyznach. W trakcie tej komendy zawodnik stoi z bronią przy ramieniu trzymaną pod kątem 45 stopni w dół, palec poza kabłąkiem spustowym.

4. Zgłoszenia: w dniu zawodów, godzina określona w ogłoszeniu o terminie zawodów, w konkurencjach karabinowych nie ma możliwości powtórzenia startu.

5. Klasyfikacja: Indywidualna, dla każdej konkurencji, w generalnej klasyfikacji sezonu decydują najlepsze wyniki z czterech zawodów w sezonie.

6. Nagrody: Po zakończeniu sezonu, zwycięzcy klasyfikacji generalnej w sezonie otrzymują puchary, medale i dyplomy (pierwsze trzy miejsca).

7. Miejsce zawodów: strzelnice, które posiadają odpowiednią infrastrukturę do organizacji tego typu strzelania. Dwa tygodnie przed terminem zawodów zostanie podana dokładna lokalizacja.

8. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów: określona w ogłoszeniu o terminie zawodów

9. Organizator zawodów:

ZKS Warszawa

Warszawa, ul. Marymoncka 42 tel. 022 834 41 08

Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS

10. Uczestnictwo w zawodach: wszyscy posiadający licencję PZSS, oraz znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią