Regulamin otwartych zawodów strzeleckich
Konkurencja "Pistolet historyczny 10/15"

1. Cel:
Umożliwienie współzawodnictwa strzeleckiego z historycznej broni długiej członkom ZKS Warszawa i innym strzelcom oraz popularyzacja strzelectwa z takiej broni.

2. Terminy:
Zgodnie z kalendarzem zawodów o Puchar Prezesa ZKS. W przypadku zmiany terminu informacje szczegółowe będą zamieszczane na stronie internetowej ZKS Warszawa przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów.

3. Klasyfikacja i ranking:
Podczas każdych zawodów obowiązuje klasyfikacja indywidualna. Na końcowy ranking roczny składa się suma 3 najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika w ciągu wszystkich jego startów podczas całego sezonu.

4. Uczestnicy:
Strzelcy (sportowcy, rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni) posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe, a ponadto znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią historyczną oraz regulamin strzelnicy ZKS Warszawa.

5. Broń i amunicja:
• W pełni sprawny technicznie oryginalny pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 11,43 mm, skonstruowany nie z przeznaczeniem do celów sportowych, wyprodukowany przed 1960 r.
• Przyrządy celownicze – oryginalne niemodyfikowane, mechaniczne (otwarte).
• Nie jest dopuszczone stosowanie okładzin ortopedycznych albo personalizowanych w jakikolwiek sposób wpływający na pewność i powtarzalność chwytu (indywidualne wcięcie pod kciuk, dodatkowe nacięcia itp.).
• Nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni.
• Dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej.
• Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy są zobowiązani poddać broń oględzinom pod względem zgodności z regulaminem zawodów oraz jej stanu technicznego. Oględzin dokonuje wyznaczony sędzia, który oznacza zatwierdzoną broń.
• Na metryczce startowej zawodnik podaje model, kaliber i rocznik broni, z której będzie strzelał.
• Po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe.

6. Opis konkurencji:
• Postawa strzelecka: stojąca, strzelanie wyłącznie z jednej ręki. Nie jest dopuszczone używanie obuwia strzeleckiego.
• Czas przygotowawczy wynosi 5 minut.
• Strzelanie na dystansie 25 m do jednej tarczy pistoletowej ISSF 20/50 — w czasie 15 minut.
• Ocenionych będzie 10 najlepszych przestrzelin.
• Konkurencję rozpoczyna komenda „Start”, a kończy komenda „Stop”.
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka, bębna lub bezpośrednio do komory nabojowej.
• Maksymalna ilość magazynków albo wymiennych bębnów — 3 szt.
• Maksymalna ilość naboi w magazynku — 15 szt.
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa.
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.
• Ocena tarcz: wg zasad ISSF.

7. Nagrody:
• Po zakończeniu sezonu strzelcy od I do III miejsca otrzymają dyplomy i puchary, a strzelcy od IV do VI miejsca — dyplomy.
• Rozdanie nagród odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku. 8. Opłaty startowe za udział w zawodach
• Zgodne z aktualnym cennikiem ZKS Warszawa.

9. Zgłoszenia i czas trwania:
• Zawody trwają od godz. 10.00 do 14.00.
• Zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 13.00.

10. Miejsce i organizator:
ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa tel. +4822 834 41 08 http://www.zks.waw.pl

11. Obsługa zawodów:
Zawody prowadzą sędziowie ZKS Warszawa.