TABELA OPŁAT DLA CZŁONKÓW KLUBU

417 zł

Opłata pełna

(składka roczna 360 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd – wszyscy Członkowie Klubu nieposiadający praw do zniżek.
237 zł

Opłata ze zniżką za starty

(50% składki rocznej – 180 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

Dla osób, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub przy czym start w Mistrzostwach ZKS liczony jest potrójnie, tylko przy terminowej wpłacie tj. do 31 stycznia.

237 zł

 

Opłata dla osób powyżej 65 lat.

(50% składki rocznej – 180 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

 

Dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat.

93 zł

Opłata ze zniżką za wiek i staż

(10% składki rocznej – 36 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej.
50 zł Opłata za licencję sportową Dla osób które przedłużają licencję sportową na kolejny rok oraz dla osób które o licencję występują po raz pierwszy.

TABELA OPŁAT DLA OSÓB WSTĘPUJĄCYCH DO KLUBU

280 zł Wpisowe Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską.
Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu:
417 zł

Opłata członkowska

(składka roczna 360 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku
327 zł

Opłata członkowska

(składka roczna 270 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku
237 zł

Opłata członkowska

(składka roczna 180 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku
147 zł

Opłata członkowska

(składka roczna 90 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)

25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku

 TABELA OPŁAT DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH (karabin i pistolet)

55 zł Wpisowe Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską
90 zł

Opłata pełna

(1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie )

Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd

 NR KONTA DO OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:  Bank Millennium 18 1160 2202 0000 0003 1045 8583

GODZINY OTWARCIA STRZELNICY
Poniedziałek 9-19
Wtorek 9-19
Środa 9-19
Czwartek 9-19
Piątek 9-19
Sobota 9-19
Niedziela 9-19

Osie czarnoprochowe dostępne w godzinach:

Poniedziałek - Czwartek  9-14
Piątek - Niedziela  9-19

Zapraszamy, Marymoncka 42 Warszawa

Harmonogram stałych rezerwacji poszczególnych osi na strzelnicy ZKS znajduje się w dyżurce Klubu.

Biuro Klubu jest czynne:
poniedziałek-piątek 9-17, oraz w dniach gdy odbywają się zawody

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2022 R.

REGULAMIN STRZELNICY ZKS Warszawa

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTW W STRZELECTWIE SPORTOWYM

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STRZELCÓW CP

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH