Regulamin dot. Rankingów
w konkurencjach przeprowadzanych w zawodach ZKS Warszawa

1. Konkurencje: wszystkie konkurencje organizowane przez ZKS w trakcie Zawodów Powszechnych, Zawodów Powszechnych Czarnego Prochu, Pucharu Prezesa, Zawodów ZKS w Suchodole.

2. Obecność w rankingu: Każdy zawodnik startujący w zawodach wymienionych w pkt. 1.

3. Klasyfikacja:
a) o kolejności w rankingu decyduje liczba zdobytych punktów.
b) do Klasyfikacji liczone są najlepsze starty zawodnika, zgodnie z regulaminem konkurencji.
c) w przypadku tej samej liczby zdobytych punktów przez 2 i więcej zawodników, o kolejności decyduje ilość zdobytych 10-tek wewnętrznych.
d) w przypadku opisanym w pkt. 3c, oraz równej ilości zdobytych 10-tek wewnętrznych, zawodnicy zajmują miejsce ex aequo.
e) rozstrzygnięcie o miejscu w rankingu opisane w pkt. 3c dotyczy miejsc za które przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
f) miejsca przewidziane do nagród i wyróżnień opisane są w szczegółowych regulaminach zawodów i konkurencji.

Regulamin zatwierdzony w dniu 13.01.2014 r.