Regulamin zawodów strzeleckich "IPSC Action Air"

1. Cel zawodów: Umożliwienie współzawodnictwa z broni krótkiej ASG oraz popularyzacja sportu strzelectwa dynamicznego

2. Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów w trakcie zawodów powszechnych - czarny proch, w godzinach 10:00-14:00

3. Rejestracja: w dniu zawodów, w 2 turach: godz. 10.00 oraz godz. 12.00

4. Minimalna ilość strzałów: około 50

5. Ilość torów: 3 - 4 (może zostać zwiększona w przypadku zawodów rangi L2 lub L3)

6. Klasy sprzętowe: Standard i Open

7. Kategorie: Regular, wyróżnienia dla Juniorów, Lady, Kids (w zależności od liczby zarejestrowanych zawodników, zgodnie z przepisami IPSC dla danego poziomu zawodów)

8. Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby znające przepisy IPSC Action Air z wyjątkiem zawodów L2 oraz L3 w których niezbędna jest przynależność do regionu IPSC

9. Opis konkurencji: Konkurencja według przepisów IPSC Action Air.

10. Klasyfikacja: Indywidualna po każdych zawodach oraz ranking roczny. Wynik w rankingu to suma najlepszych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów objętych rankingiem zaokrąglone w górę.

11. Organizator zawodów:
ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, tel. 022 834 41 08.