TABELA OPŁAT DLA CZŁONKÓW KLUBU

412zł

Opłata pełna

(składka roczna 360 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd – wszyscy Członkowie Klubu nieposiadający praw do zniżek.
232zł

Opłata ze zniżką za starty

(50% składki rocznej – 180 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

Dla osób, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub przy czym start w Mistrzostwach ZKS liczony jest potrójnie, oraz dla osób w wieku powyżej  65 lat i tylko przy terminowej wpłacie tj. do 31 stycznia.
88zł

Opłata ze zniżką za wiek i staż

(10% składki rocznej – 36 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej.
50zł Opłata za licencję sportową Dla osób które przedłużają licencję sportową na kolejny rok oraz dla osób które o licencję występują po raz pierwszy.

TABELA OPŁAT DLA OSÓB WSTĘPUJĄCYCH DO KLUBU

280zł Wpisowe Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską.
Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu:
412zł

Opłata członkowska

(składka roczna 360 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku
322zł

Opłata członkowska

(składka roczna 270 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku
232zł

Opłata członkowska

(składka roczna 180 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku
142zł

Opłata członkowska

(składka roczna 90 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 10 zł)

25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku

 TABELA OPŁAT DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH (karabin i pistolet)

55zł Wpisowe Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską
90zł

Opłata pełna

(1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie )

Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd
GODZINY OTWARCIA STRZELNICY
Poniedziałek 9-19
Wtorek 9-19
Środa 9-19
Czwartek 9-19
Piątek 9-19
Sobota 9-19
Niedziela 9-19

Osie do strzelań czarnoprochowych dostępne w godzinach:
poniedziałek, środa:            9-14
wtorek, czwartek-niedziela: 9-19

Harmonogram stałych rezerwacji poszczególnych osi na strzelnicy ZKS znajduje się w dyżurce Klubu.

Biuro Klubu jest czynne:
poniedziałek-piątek 9-17, oraz w dniach gdy odbywają się zawody