Zawody powszechne (S10)
 
Piątek, 30 Listopad 2018, 15:00 - 19:00

Strzelba 10

PSP10

PCZ10

PCZ PM10

ZKS Warszawa

Zapraszamy, Marymoncka 42 Warszawa