Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich, składkę należy opłacić do końca stycznia.
Po tym terminie nie będą przysługiwały zniżki z tytułu aktywności. Informacja nt. wysokości składek (kliknij, aby otworzyć).