W dniACH 1 i 3 MAJA 2017 r. strzelnica będzie NIECZYnna.

W dniU 2 maja 2017 r. biuro klubu będzie nieczynne.

Informujemy, iż oś 50m jest w piątki dostępna dla strzelań czarnoprochowych w godzinach 9-19.