Wnioski o przedłużenie ważności licencji na rok 2017 wraz z potwierdzeniem opłaty za jej wydanie można składać w Klubie od 1 listopada 2016 r.

Należy wpłacić 50 zł na rachunek PZSS. Dane do przelewu:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Kopernika 30 00-336 Warszawa
Nr konta: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH S.A. O/Warszawa
z dopiskiem: opłata za licencję zawodniczą 2017

Przypominamy, że warunkiem przedłużenia ważności licencji jest posiadanie aktualnej z 2016 roku i udział w zawodach strzeleckich, ujętych w kalendarzu imprez sportowych PZSS lub kalendarzu Związku Wojewódzkiego, w konkurencjach dla każdego posiadanego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa) 4 starty w konkurencji wiodącej i po 2 w pozostałych.