Informujemy, że wysokość składki członkowskiej za 2018 rok wynosi 360 zł.

Zgodnie z Regulaminem Opłacana Składek, aktywnym Członkom Klubu i seniorom (powyżej 65 roku życia) przysługuje 50% zniżka.
• Łączne koszty przy pełnej wysokości składki wynoszą 412 zł. (składniki: 360 zł składka członkowska, 42 zł ubezpieczenie NNW, 10 zł składka WMZSS).
• Łączne koszty przy 50% zniżce wynoszą 232 zł. (składniki: 180 zł składka członkowska, 42 zł ubezpieczenie NNW, 10 zł składka WMZSS).

Przypominamy, że składkę należy opłacić do końca stycznia 2018 roku.

Zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem na konto Klubu. Nr konta bankowego ZKS do wpłaty skłądek członkowskich:
Bank Millennium 18 1160 2202 0000 0003 1045 8583
ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa