Informujemy, że wysokość składki członkowskiej za 2017 rok nie uległa zmianie i wynosi 300 zł.

Zgodnie z Regulaminem Opłacana Składek, aktywnym Członkom Klubu i seniorom (powyżej 65 roku życia) przysługuje 50% zniżka.

• Łączne koszty przy pełnej wysokości składki wynoszą 352 zł. (składniki: 300 zł składka członkowska, 42 zł ubezpieczenie NNW, 10 zł składka WMZSS).
• Łączne koszty przy 50% zniżce wynoszą 202 zł. (składniki: 150 zł składka członkowska, 42 zł ubezpieczenie NNW, 10 zł składka WMZSS).

Przypominamy, że składkę należy opłacić do końca stycznia 2017 roku.

Zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem na konto Klubu.
NR KONTA DO OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH: Bank Millennium 18 1160 2202 0000 0003 1045 8583