Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością informuję, że w czasie wyborów przeprowadzonych na Walnym Zebraniu WMZSS, Delegaci Klubów przedłużyli mandat dotychczasowego Prezesa WMZSS kol. Roberta Matrackiego, a nasi koledzy Eugeniusz Bednarz i Rafał Krauz zostali wybrani do Zarządu Związku. Nowy Zarząd, pod kierunkiem Prezesa Roberta Matrackiego, w pełni ukonstytuuje się w czasie pierwszego posiedzenia. O tym jakie stanowiska zostaną objęte przez naszych kolegów poinformujemy niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu.

W następnym głosowaniu do grona Delegatów na Walne Zebranie PZSS wybrani zostali koledzy: Eugeniusz Bednarz, Rafał Krauz oraz Damian Krzyżewski.

 

Oprócz głosowań, w czasie oczekiwania na wyniki wyborów, na sali plenarnej prowadzona była dyskusja nt. uatrakcyjnienia strzelectwa jako dyscypliny sportowej. Wykreowanie atrakcyjnego wizerunku strzelectwa, pozwoliłby na szeroką promocję medialną sportu strzeleckiego, wśród osób dotychczas z tym sportem niezwiązanych oraz na pozyskiwanie sponsorów i/lub środków finansowych z budżetu centralnego. Przeznaczenie tychże środków byłby rozwój infrastruktury strzeleckiej i doskonalenie kadry zawodniczej (głównie młodzieży) i trenerskiej.

Ponieważ Walne Zebranie WMZSS nie uzyskało kworum wymaganego do uchwalania zmian w Statucie, uchwała zmieniająca tenże Statut nie była procesowana. Szczegółowej informacji na temat Walnego Zebrania WMZSS należy oczekiwać na stronach Związku niedalekiej przyszłości.

Zarząd ZKS Warszawa bardzo dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom obecnym na Walnym Zebraniu WMZSS, za zaangażowanie dzięki któremu nasze Stowarzyszenie uzyskało reprezentację w organach Związku oraz możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez Walne Zebranie PZSS.

W imieniu Zarządu ZKS Warszawa
Robert Mikrut